Podstawówka Korczaka w Katowicach

Miejsce gdzie znajdziesz przyjaciół

Podstawówka Korczaka w Katowicach

Miejsce gdzie znajdziesz przyjaciół

Korczakowska Szkoła Marzeń

Witaj w naszej Szkole Podstawowej w Katowicach

Naszą misją jest stworzenie dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju, odkrycie jego talentów i zdolności bez nacisków i przymusu, lecz poprzez rozbudzanie naturalnej ciekawości i potrzeby poznania otaczającego świata.

Tu łączymy założenia naszego patrona Janusza Korczaka, jego rozwiązania wychowawcze i szacunek do praw dziecka z najnowszymi trendami w edukacji. Wychodząc od marzeń, budząc zainteresowania i pasje dzieci pragniemy w naszej szkole doprowadzić je do właściwego miejsca w życiu zgodnie ze słowami Janusza Korczaka „Pomóżmy dzieciom, aby każdy z nich stał się tym kim stać się może”.

Podstawówka Korczaka budzi marzenia i zmienia je w pasje, inspiruje i zachęca do działania. Oferujemy innowacyjne, alternatywne podejście do edukacji, zapewniamy naukę w małych grupach, zajęcia bez stresu, pośpiechu czy nacisku. Stawiamy na języki obce i rozwój młodego człowieka, tak aby przygotować go do funkcjonowania we współczesnym
świecie.”

Dziennik elektroniczny

Zajęcia dodatkowe

Nasz profil instagram

Inspiracje

Rekrutacja Formularz

Należymy do Grupy Edukacyjnej Uczelni Korczaka

O Podstawówce Korczaka

Korczakowska Szkoła Marzeń – Podstawówka Korczaka – należy do Grupy Edukacyjnej Uczelni Korczaka w Warszawie. Uczelnia Korczaka – Akademia Nauk Stosowanych jako jedyna wyższa uczelnia prowadzi własne szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Od 1993 r. kształcimy pedagogów i pracowników socjalnych. Obecnie już w ośmiu miastach w Polsce. Dzięki temu doświadczeniu wiemy, na czym polega dobra edukacja. Wykształciliśmy tysiące pedagogów, terapeutów i wychowawców. Korzystamy w naszych placówkach z najlepszych praktyk i wiedzy pedagogicznej.

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak