O szkole

Kim jesteśmy?

 • Podstawówki Korczaka – Korczakowskie Szkoły Marzeń to sieć niepublicznych szkół stworzonych przez Uczelnię Korczaka.
 • Kameralne, kilkunastoosobowe klasy, domowa atmosfera nauczania.
 • Czerpiemy z idei wybitnego pedagoga Janusza Korczaka, by uczyć i wychowywać dzieci na dobrych, mądrych i samodzielnych ludzi.
 • W naszych szkołach nie ma stresu, dzwonków i rywalizacji, jest za to miejsce na rozwijanie osobowości i talentów każdego dziecka.
 • Stosujemy unikatowy, własny model otwartej edukacji.
 • Klasy integracyjne, przyjmujące dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dzieci w naszych szkołach są bezpieczne, szczęśliwe i zmotywowane do nauki.

Wartości, którymi się kierujemy

 • Szkoła promuje relacje, kulturę dialogu i język szacunku.
 • W procesie edukacji stawiamy dziecko w centrum uwagi.
 • Skupiamy się na rozwijaniu talentów i zdolności każdego dziecka.
 • Szanujemy potrzeby i uczucia każdego ucznia.
 • Dziecko jak każdy człowiek ma prawo do bycia sobą, pomyłek i błędów.
 • Stosujemy praktyczne i mądre podejście do edukacji.
 • Uczymy młodych ludzi samodzielności i odpowiedzialności.
 • Tworzymy dzieciom dobrą przestrzeń do nauki, zabawy i inspiracji.
Nasz patron

Janusz Korczak – nasz Mistrz

Janusz Korczak był jednym z najwybitniejszych reformatorów edukacji na świecie. Z wychowania najmłodszych uczynił sens swojego życia. Lekarz, publicysta, pisarz, wychowawca młodzieży — był prekursorem nowoczesnego wychowania i praw dziecka. Autor kilkunastu książek o wychowaniu. Stary Doktor widział w dziecku przede wszystkim człowieka. Domagał się, by szanować godność dziecka i traktować je z szacunkiem. Zachęcał, by system wychowawczy pozwalał dzieciom na własny rozwój, bez przymusu, sztywnych zasad i surowej dyscypliny.

KORCZAKOWSKA SZKOŁA MARZEŃ – PODSTAWÓWKA KORCZAKA TO

N

szkoła bez ciężkich tornistrów i plagi korepetycji

N

taka, która nie dzieli dzieci na te z dysfunkcjami i bez nich

N

ucząca współpracy, myślenia, kreatywności

N

bez dzwonków, tradycyjnych tablic

N

szkoła bez krytykowania, punktowania i rywalizacji

N

szkoła bez zbędnej biurokracji

N

innowacyjne, w tym multimedialne narzędzia dydaktyczne

N

rozwijająca pasje sportowe, artystyczne i naukowe

N

odkrywająca talenty i zdolności

N

czas na zabawę i dzieciństwo, by dziecko było dzieckiem

N

ucząca języków obcych i dobrej komunikacji

N

wrażliwa na ekologię i świat wokół nas